x
Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor conform Regulamentului (UE) 2016/679. Detalii OK
_______________________________________
10.09.2021: Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual, perioadă nedeterminată de 1 post de medic specialist în specialitatea ortopedie și traumatologie și 1 post de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală;
29.09.2021: Anunț cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual, perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea ortopedie și traumatologie și medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală publicate in Revista "Viata Medicala" nr. 30 din 10.09.2021;
01.10.2021: Proces verbal de soluționare a contestației domnului LUNGU NICU CRISTINEL cu privire la respingerea dosarului de concurs organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual, perioada nedeterminată, cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea ortopedie și traumatologie publicat în revista "Viața Medicală" nr. 36/10.09.2021.
_______________________________________
31.08.2021:
Anunț privind organizarea unui concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent medical generalist debutant (studii postliceale) în cabinetul ortopedie și traumatologie - fără vechime în specialitate.
16.09.2021: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul ortopedie și traumatologie.
23.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul ortopedie și traumatologie.
29.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la INTERVIU de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul ortopedie și traumatologie.
01.10.2021: ANUNȚ cu rezultatele FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul ortopedie și traumatologie.
_______________________________________
24.08.2021: Anunț privind organizarea unui concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție - personal civil contractual, perioadă nedeterminată astfel: 1 post de asistent medical generalist debutant (S), în cabinetul primire urgențe - fără vechime în specialitate; 1 post de kinetoterapeut (S) în cabinetul recuperare, medicină fizică și balneologie - 6 luni vechime în specialitate.
09.09.2021: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de personal civil contractual, perioadă nedetermintă de asistent medical generalist, debutant (studii superioare), în cabinetul primire urgențe
09.09.2021: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de personal civil contractual, perioadă nedetermintă de kinetoterapeut (studii superioare), în cabinetul recuperare, medicină fizică și balneologie
16.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă de candidatii înscrisi pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii superioare) în cabinetul primire urgențe.
16.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de kinetoterapeut (studii superioare) în cabinetul recuperare, medicină fizică și balneologie.
21.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la INTERVIU de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii superioare) în cabinetul primire urgențe.
22.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la INTERVIU de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de kinetoterapeut (studii superioare) în cabinetul recuperare, medicină fizică și balneologie.
27.09.2021: Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii superioare) în cabinetul primire urgențe.
27.09.2021: Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de kinetoterapeut (studii superioare) în cabinetul recuperare, medicină fizică și balneologie.
_______________________________________
17.08.2021:
Anunț privind organizarea unui concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent medical, specialitatea laborator (studii postliceale) în microstructura microbiologie și hematologie din laboratorul analize medicale.
02.09.2021: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent medical, specialitatea laborator (studii postliceale) în microstructura microbiologie și hematologie din laboratorul analize medicale.
09.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă de candidatul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de personal civil contractual de asistent medical, specialitatea laborator (studii postliceale) în microstructura microbiologie și hematologie din laboratorul analize medicale.
15.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la proba practică de candidatul înscris pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical, specialitatea laborator analize (studii postliceale) în microstructura microbiologie și hematologie din laboratorul analize medicale.
21.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la INTERVIU de candidatul înscris pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical, specialitatea laborator analize (studii postliceale) în microstructura microbiologie și hematologie din laboratorul analize medicale.
24.09.2021: Anunț cu rezultatele FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical, specialitatea laborator analize (studii postliceale) în microstructura microbiologie și hematologie din laboratorul analize medicale.
__________________________________________
10.08.2021:
Anunț privind organizarea unui concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție – personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent medical principal, specialitatea radiologie (studii postliceale) în laboratorul radiologie-imagistică medicală.
26.08.2021: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent medical principal, specialitatea radiologie (studii postliceale) în laboratorul radiologie-imagistică medicală.
02.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical principal, specialitatea radiologie (studii postliceale) în laboratorul radiologie-imagistică medicală.
08.09.2021: Anunț cu rezultatele obținute la interviu de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical principal, specialitatea radiologie (studii postliceale) în laboratorul radiologie-imagistică medicală.
13.09.2021: Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical principal, specialitatea radiologie (studii postliceale) în laboratorul radiologie-imagistică medicală.
_____________________________________________
07.04.2020:
Anunț privind încadrarea fără concurs pe perioada determinată până la data de 20.09.2020 pentru sprijin epidemiologic, 1 post de asistent medical debutant (studii postliceale), specialitatea generalist, maxim 6 luni vechime in specialitate.
_____________________________________________
21.03.2020: Anunț privind încadrarea fără concurs pe perioada determinată până la data de 20.09.2020 pentru personal medico-sanitar (2 posturi de medic specialist sau medic primar în specialitatea medicină de familie, 2 posturi de farmacist, farmacist specialist sau farmacist primar în orice specialitate, 4 posturi de asistent medical debutant-principal (studii postliceale), specialitatea generalist).
_____________________________________________

18.11.2019: Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție - personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent medical generalist, grad principal (studii postliceale) în cabinetul hematologie.
04.12.2019: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, grad principal (studii postliceale) în cabinetul hematologie
11.12.2019: Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisa de candidații înscriși pentru incadrarea postului vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, grad principal (studii  postliceale) in cabinetul hematologie.
17.12.2019: Anunț cu rezultatele obținute la INTERVIU de candidații înscriși pentru încadrarea postului vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, grad principal (studii posliceale) în cabinetul hematologie.
20.12.2019: Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, grad principal (studii posliceale) în cabinetul hematologie.
_____________________________________________

01.11.2019: Anunț privind organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual - perioadă nedeterminată de medic primar în specialitatea epidemiologie și în specialitatea hematologie.
20.11.2019: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual - perioada nedeterminată de medic primar în specialitatea epidemiologie și medic specialist în specialitatea hematologie, publicate în Revista ,,Viața Medicală" nr. 44 din 01.11.2019.
_____________________________________________

02.08.2019: Anunț privind organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual - perioadă nedeterminată de medic dentist cu drept de liberă practică și biolog specialist (4 ani vechime în specialitate in sectoral sanitar).
06.08.2019: Anunț privind metodologia desfășurării concursului de încadrare a funcției de medic dentist din Serviciul medicină dentară.
06.08.2019: Anunț privind metodologia desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de biolog specialist in laboratorul analize medicale.
21.08.2019:Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual - perioada nedeterminata de medic dentist cu drept de liberă practică și biolog specialist (4 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar), publicate in Revista ,,Viața Medicală" nr. 31 din 02.08.2019.
26.08.2019: Anunț privind soluționarea contestației privind rezultatul dosarului, la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție - personal civil contractual - perioadă nedeterminată de medic dentist cu drept de liberă practică, publicat in Revista ,,Viața Medicală" nr. 31 din 02.08.2019.
27.08.2019: Anunț cu Procesul Verbal cu rezultatele completării dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de personal civil contractual - perioadă nedeterminată de medic dentist cu drept de liberă practică, publicat in Revista ,,Viața Medicală" nr. 31 din 02.08.2019.
_____________________________________________

19.07.2019: Anunț privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) in compartimentul de informatică și statistică medicală
06.08.2019: Anunț cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție-personal civil contractual de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) in compartimentul informatică si statistică medicala
13.08.2019: Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție-personal civil contractual de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) în compartimentul informatică și statistică medicală.
21.08.2019: Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) în compartimentul informatică și statistică medicală.
_____________________________________________

13.06.2019:  Anunț privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuție (contabil, 4 asistenți medicali, îngrijitoare) la U.M. 02412 București.
02.07.2019: Anunț cu rezultatele selectării dosarelor de încadrare a posturilor vacante de execuție (contabil, 4 asistenți medicali, ingrijitoare) la U.M. 02412 București.
09.07.2019: Anunț cu rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ/PRACTICĂ de candidații înscriși pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție (contabil, 4 asistenti medicali, ingrijitoare) la U.M. 02412 București. 
15.07.2019:
Anunț cu rezultatele interviului din data de 12_07_2019 a posturilor vacante de execuție (contabil, 4 asistenți medicali, ingrijitoare) la U.M. 02412 București.
17.07.2019: Anunț contestație interviu asistent medical medicina muncii.
18.07.2019: Anunț rezultatele finale ale concursurilor de încadrare a posturilor de execuție (contabil, 4 asistenți medicali, îngrijitoare) la U.M. 02412 București
_____________________________________________

20.06.2019: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă
09.07.2019: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.
15.07.2019: Anunț cu rezultatele probei scrise 12_07_2019 a unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.
25.07.2019: Anunț cu rezultatele obținute la interviu in data de 24.07.2019 cu candidatul inscris pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asisten medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.
30.07.2019: Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asisten medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.
Top