x
Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor conform Regulamentului (UE) 2016/679. Detalii OK
1. Legea 95 din 14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu completările și modificările ulterioare, republicată;
2. H.G. nr. 140 din 21.03.2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale;
3. Ordin (MSP) nr. 153 din 26.02.2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
4. Legea nr. 46 din 21.01.2003 Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare.
 
Top