Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Academician Ștefan Milcu"

Istoric

 
În data de 26 februarie 1949, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 50312, aprobat de generalul locotenent Iacob Teclu, se înfiinţează pe lângă Spitalul Militar Central, ca unitate de sine stătătoare „Centrul de Consultaţii al Garnizoanei Bucureşti”, având ca misiune asigurarea asistenţei medicale gratuite cadrelor militare şi familiilor acestora.
 

Instituţia trece prin mai multe modificări de titulatură: Policlinica Garnizoanei București, Policlinica Ministerului Forțelor Armate, Policlinica Ministerului Apărării Naționale sau Centrul de Diagnostic şi Tratament al MApN, până în anul 2002, când în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 102 din 27.06.2001, Centrul de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” îşi schimbă denumirea începând cu data de 19.03.2002 în Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu”.

Încă de la înfiinţare şi până în prezent, activitatea s-a desfăşurat în incinta Ansamblului arhitectural, situat în str. Prof. Grigore Cobălcescu, nr.26,  Sector 1 care  a fost construit prin donaţiile veteranilor din primul război mondial şi ale Regelui Carol al II-lea şi donat Armatei Române, primind denumirea de CASA OŞTIRII, inscripţie care poate fi observată şi astăzi pe faţada clădirii. Ansamblul este format din 3 corpuri de clădire din care Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” deţine corpurile B şi C, corpul A fiind în administrarea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război. Prin Decretul nr. 68 din 21 februarie 1949 al Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Română, Casa Oștirii este desființată.

Iniţial Centrul a funcționat până la etajul II inclusiv, ulterior fiind preluate pe rând etajele III şi IV (ultimul în anul 2006) de la Căminul de Garnizoană „Cobălcescu” (etajele III şi IV au deservit Căminul de Garnizoană „Cobălcescu” fiind organizate ca locuinţe pentru personalul militar din garnizoana Bucureşti).

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” asigură controlul medical anual al cadrelor militare şi personalului civil contractual din unităţile şi formaţiunile militare arondate,  controlul medical al personalului din Ministerul Apărării Naţionale la plecarea/sosirea în/din misiuni externe, pentru personalul care optează pentru angajarea în Ministerul Apărării Naţionale, precum și asistenţa medicală primară şi de specialitate  pentru personalul militar şi civil, membrii familiilor acestora din Ministerul Apărării Naționale, pentru pensionarii militari şi veteranii de război și membrii familiilor acestora, precum şi altor asiguraţi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care nu au legătură cu Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

Structura organizatorică a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu”:

 • Cabinet medicină internă;
 • Cabinet oncologie medicală;
 • Cabinet endocrinologie;
 • Cabinet reumatologie;
 • Cabinet psihiatrie;
 • Cabinet neurologie;
 • Cabinet pediatrie;
 • Cabinet dermatovenerologie;
 • Cabinet alergologie și imunologie clinică;
 • Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • Cabinet chirurgie generală;
 • Cabinet ORL;
 • Cabinet oftalmologie;
 • Cabinet urologie;
 • Cabinet obstetrică-ginecologie;
 • Cabinet medicina muncii;
 • Cabinet cardiologie;
 • Cabinet gastroenterologie;
 • Cabinet psihologie;
 • Cabinete stomatologie generală;
 • Cabinete asistență medicală primară - medicină de familie;
 • Laborator analize medicale;
 • Laborator radiologie și imagistică medicală;
 • Laborator endoscopie digestivă diagnostică (cu anestezie locală);
 • Sală de gimnastică medicală;
 • Sală de tratamente;
 • Sterilizare;
 • Farmacie;
 • Aparat administrativ.

Clădirea Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” a fost consolidată şi modernizată recent (lucrări încheiate în luna martie 2016). Unitatea este dotată cu aparatură modernă (linie endoscopică, aparat radiologie digitală, CT multi slice, ecograf 4D, etc.), acreditată RENAR și certificată ISO 9001.